Moderní doba

Stavěly se pak další chaty až do roku 1970, kdy byl vydán zákaz stavět další chaty na Polánce, která byla prohlášna rekreační oblastí. Hlavním důvodem bylo postavení nové čistící stanice na pitnou vodu pro Vlašim na Valše (bývalá vlašimská koupadla).
V roce 1969 pořádala osada 40-té výročí svého založení (ačkoliv byla o 2 roky starší). Sešla se celá řada starých kamarádů a všechny osady STOBu. Že se oslava vydařila svědčí i to, že přítomní vypili 30 sudů piva plus tvrdý alkohol. Od bývalých potlachů se přešlo na pořádání trampiád STOBu, kdy se v pořádání jednotlivě všechny osady střídají. Toto se dodržuje dodnes. V další historii naší osady již mohou pokračovat kamarádi střední generace. Na závěr je třeba se zmínít o šerifech "Údolí návratu". Prvním šerifem byl nezapomenutelný Pepík Dusil, druhým šerifem byl Karel Novotný - Sklenivec, třetí šerif byl Tonda Kšán - Kolomazník. Protože došlo k rozkolu mezi starými a mladými byl zvolen šerifem Pepík Kovář - Connoly, který však byl jen krátkou dobu. Čtvrtý šerif Jirka Turek byl šerifem až do své smrti. Pátým šerifem je nyní Zdeněk Palán. Osada měla vždy velmi dobré vztahy s orgány místní samosprávy ať už s Lhotou Nesperskou nebo později s Vlašimí.
Je dobře, že ikdyž civilizace nezadržitelně zasáhla i naší osadu (elekrifikace, zděné chaty, motorismus) nová generace trampů kráčí ve šlépějích svých předchůdců

Osada Údolí návratu