Pondělí 23.3. 2009

Ráno, po dost dobré snídani - švédské stoly, rychle vyrážíme do starého města. Protože jsme ubytováni na Olivetské hoře, míříme nejdříve do  Getsemanské zahrady
 

Gentsemanská zahrada

 
kde podle Bible Ježíš bděl a modlil se před svým zatčením a ukřižováním.  Dále pokračujeme do Kostela všech národů
 

Kostel všech národů

který je známý též jako Bazilika Utrpení Tady je pro nás přichystáno překvapení v tom, že je zde sloužena mše v češtině. V Jeruzalémě jsou památky doslova na každém rohu. Na úpatí Olivetské hory nacházíme Kostel s hrobem Panny Marie.
 

Kostel s hrobem panny Marie

 
Toto místo je významné nejenom pro křesťany, ale i pro muslimy. Právě zde prý prorok Mohamed během své cesty z Mekky viděl světlo ozařující hrob Panny Marie. Pak už pokračujeme do starého města, které opravdovým Babylónem národů a jazyků. Zároveň je posvátným místem tří hlavních světových monoteistických náboženství.  Naše první kroky vedly do křesťanské čtvrti. Částečně jsme sledovali ížovou cestu Via Dolorosa až k  Basilice božího hrobu,
 

Basilika božího hrobu

 
která údajně stojí na Golgotě - místě Ježíšova ukřižování.  Další naše kroky vedli přes židovskou čtvrť přímo nejposvátnějšímu židovskému místu, ke  Zdi nářků
 

Zeď nářků

 
která je místem smutku za zničení Chrámu. Před vstupem do areálu kolem zdi probíhají obrovská bezpečnostní opatření, podobná těm na letišti. Vlastní zeď je rozdělena na 2 oddělené části, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Michal měl zajímavý zážitek přímo u Zdi nářků, kde se s ním dal do řeči neznámýultra-ortodoxně vyhlížející člověk. Myslel jsem si, že ho přesvědčuje o své víře, ale jednalo se o klasického somráka či žebráka. Je až neuvěřitelné jak se význačná místa všech 3 náboženství nachází blízko u sebe. Židovské Zeď nářků, která je nejposvátnějším místem křesťanů, je doslova v těsném sousedství od muslimského Skalního dómu,
 

Skalní dóm

 
který je zase třetím nejposvátnějším místem muslimů.  Nesmím samozřejmě zapomenout na poslední čtvrť Jeruzaléma na  Arménskou čtvrť
 

Arménská čtvrť

Samostatnou kapitolou je ortodoxní židovská čtvrť Mea Shearim
 

Mea Sharim

Připadali jsme si zde jako v jiném století, ne-li tisíciletí. Všichni muži zde chodí v černém obleku, klobouku, všichni mají vousy a pejzy. Ženy chodí rovněž v tmavém. Při vstupu do čtvrti hned narazíte na cedule s nápisy, v nichž jsou turisté důrazně vyzváni, aby se oblékali a chovali podle místních pravidel. Vlaďka si pro jistotu vzala sukni přes kalhoty. Fotografie jsem raději dělal od boku